26%
River Opto-X Devan Owens 2018
7 7 -1 1
Speed Glide Turn Fade
The four flight numbers
Disc Profile

Flight Chart
PDGA
Diam (cm) 21.5
Max Weight (g) 178
Approved: River 2010
Rim Thickness (cm) 1.8
Rim depth (cm) 1.2
Center Height (cm) 1.9

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än 1.9 - 2.0 cm.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.


Tip a friend
Article No: L645109
Shelf Position: D24:1

River Opto-X Devan Owens 2018

16.90 €

22.90

Latitude 64 
Fairway Driver

Review This Product

(visas ej)

You must enter at least 50 characters in this field.

My flight ratings:
7 7 -1 1

The River mold

4.3

 ❘  Fairway Driver  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.
OOS
Get Stock Update:

Latitude 64 Team Series
A big portion of each sale will go directly to Devan Owens to support his touring.

This Opto-X version is stiffer and features a nice dome. It flies more stable than a regular Opto River.

Devan Owens: “Brand new it’s an excellent stable fairway driver. I’m real excited to have this in my bag. I will be using it for hyzerflips in the woods and low straight shots up to 350ft. Anyone with lower arm speed can use this disc and make it finish straight!”

About Opto-X:
Opto is made out of some of the world’s most durable plastics. It comes in a variety of beautiful translucent colors. The Opto Line plastic has been developed to withstand severe punishment and extreme conditions better than other plastics. Opto-X is a slightly stiffer plastic that results in more overstable flights.

Details: 

River has taken the market by storm and is a disc with THE GLIDE. It´s easy to throw and fits most player's power and skill levels. River is a fairway control driver and while it´s not the fastest disc we have made, and doesn't have the widest wing ever made, it is a disc for accurate driving and good control. With small fade and amazing glide, you can really let it fly on to those big anhyzer curves.

Plastic: 

Opto  The Opto Line is made out some of the world’s most durable plastics. It comes in a variety of beautiful transluscent colors. The Opto Line plastic has been developed to withstand severe punishment and extreme conditions better than other plastics.

River Mold

More River (7)
Fairway Driver's'
Discs:  Most Sold |  Best Ratings
Molds:  Most Sold |  Best Ratings

Discar video