Prism Neutron Trance - OTB Open 2024 - Discar (from 160g) - Axiom Discs | Discsport.fi - Disc Golf Store – Online since 2004
roller

News

Restocked

Campaigns

48 034 discs in stock right now

Speed Glide Turn Fade

The four flight numbers

Flight Chart

PDGA
Approved Date Trance:
2022-06-06
Diam (cm) 21.0
Max Weight (g) 174
Rim Thickness (cm) 1.9
Rim depth (cm) 1.2
Center Height (cm) 1.8

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

ArtNo: 8288

Prism Neutron Trance - OTB Open 2024

Axiom Discs  |  Fairway Driver  | 
27.90€
  Temp OOS
Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
8.0 5.0 -2.0 1.0

The Trance mold

 ❘  Fairway Driver  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Get Stock Update:gr

More about the Product

“Music is its own language - if you don’t speak it, it’s hard to say what you’re trying to do.” - Zedd

Marm.O.Set brings the beat with art that will have you hypnotized throw after throw, and always wanting an encore. The Trance – debuting here in Prism Neutron plastic – is a reliable, slightly understable fairway driver that fits a really useful niche in Axiom’s lineup at a workable 8 | 5 | -2 | 1. Lower power players will have found their ideal fairway driver for straight-to-fade flights, and higher power players will find this to be a mesmerizing hyzer-flip dream.
Brand
Axiom Discs

Axiom Discs brings a new focus on style, with vibrant color combinations of GYRO

Manufacturer link    More from Axiom Discs

Plastic
Neutron  Premium blend that offers a premium look and feel Widest selection of bright opaque colors Shares great durability characteristics of Proton plastic Easy-to-find colors in any given terrain

Neutron

Approved Date: 2022-06-06.  Diam: 21 cm.  Max Weight: 174 g.  
Rim Thickness: 1.9 cm.  Rim depth: 1.2 cm.  Height: 1.8 cm.  

More Fairway Driver

Ask about this article!

Get Stock Update:gr

Article No: AX-8288.   Article Release: 2024-05-15.  Shelf Position: B10:1.