Prism Proton Soft Vanish - OTB Open 2024 - Discar (from 160g) - Axiom Discs | Discsport.fi - Disc Golf Store – Online since 2004
roller

News

Restocked

Campaigns

48 002 discs in stock right now

Speed Glide Turn Fade

The four flight numbers

Flight Chart

PDGA
Approved Date Vanish:
2016-04-06
Diam (cm) 21.1
Max Weight (g) 175
Rim Thickness (cm) 2.2
Rim depth (cm) 1.1
Center Height (cm) 1.5

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

ArtNo: 8373

Prism Proton Soft Vanish - OTB Open 2024

Axiom Discs  |  Distance Driver  | 
27.00€
  Temp OOS
Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
11.0 5.0 -3.0 2.0

The Vanish mold

4.0

 ❘  Distance Driver  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Get Stock Update:gr

More about the Product

“Stand guard at the portal of your mind.” - Ralph Waldo Emerson

Venture into another world with the Prism Proton Soft Vanish! Green C Studio illustrates the final OTB Open release through the lens of forgotten secrets at the bottom of the sea. The Prism Proton Soft Vanish will only be available in lighter weights, making it an amazing driver for beginners or players with lower power levels or a beautiful roller for higher power players. Let disc golf be your portal to another world with the 2024 OTB Open Prism Proton Soft Vanish!

The Vanish is a straight to understable disc depending on the thrower and wind conditions. The Vanish's stability profile places it near a threshold of being straight at low power or in tailwinds, and controllably understable at high power or in mild headwinds. As a 21.5mm class GYRO™ driver, the Vanish is designed to hit a midpoint of stability between two MVP Disc Sports models, the Wave and Orbital. The Vanish will debut in grippy opaque dual-color Neutron plastic.
Brand
Axiom Discs

Axiom Discs brings a new focus on style, with vibrant color combinations of GYRO

Manufacturer link    More from Axiom Discs

Plastic
Proton  High durability for a long consistent life. Designed to withstand the roughest conditions. Transparent candy colors. Also available in soft flexibility for putters. Proton-Line is a Dual-polymer that allows the flight plate core to be manufactured with a different material than the overmold wing. The overmold concept allows the outer wing material to be made with a heavier material than the inside core thereby creating a gyroscopic effect when spin is imparted on the disc, GYRO? Technology. The gyroscope effect stabilizes the disc's flight and keeps it spinning later in flight to produce straighter, longer, and more accurate results.

Proton

Approved Date: 2016-04-06.  Diam: 21.1 cm.  Max Weight: 175 g.  
Rim Thickness: 2.2 cm.  Rim depth: 1.1 cm.  Height: 1.5 cm.  

Temp OOS

Proton Vanish

Distance Driver

E

20.90€

Out of
Prod.

Neutron Vanish Blank

Distance Driver

E

20.90€

Out of
Prod.

Neutron Vanish

Distance Driver

E

20.90€

More Distance Driver

Ask about this article!

Get Stock Update:gr

Article No: AX-3565.   Article Release: 2016-09-14.  Shelf Position: L14:4.