Tournament Prince - Discar (from 160g) - Westside | Discsport.fi - Disc Golf Store – Online since 2004
roller

News

Restocked

Campaigns

48 027 discs in stock right now

Speed Glide Turn Fade

The four flight numbers

Flight Chart

PDGA
Approved Date Prince:
2024-02-05
Diam (cm) 21.1
Max Weight (g) 175
Rim Thickness (cm) 2.3
Rim depth (cm) 1.1
Center Height (cm) 1.8

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

ArtNo: 8430

Tournament Prince

Westside  |  Distance Driver  | 
20.90€
Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
13.0 5.0 0.0 3.0

The Prince mold

 ❘  Distance Driver  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Stamp color may vary. 

Color Chart Max Weight: 175 g.

Weight & Color (sorted by weight)

Qty

Get Stock Update:gr

3 pc In Stock for immediate delivery.

Delivery time: 3-6 days.

Postnord > USPSpostnordups

More about the Product

The Prince is a fierce new high-speed overstable addition to the Westside lineup. Designed with Matt Orum, it is crafted for the souls brave enough to wield its power. Orum requested a “jaw-dropping driver that people could brag about for the distance” and that was delivered. The Prince fills a void in the Westside lineup between the Adder and the Sword. Unleash the overstable power of the Prince and experience maximum distance today.
Brand

The finish Westside Golf Discs is the third company ever to produce frisbee golf discs in Europe. Our production takes place in co-operation with Europes biggest, the Swedish Latitude, because of their five year experience in operating frisbee machin [...]

Manufacturer link    More from Westside

Plastic
Tournament  An advanced version of VIP-plastic that contains technical polymers. You cannot see through Tournament plastic. The durability of Tournament plastic is at the same level than VIP Plastic, but the Tournament's grip is slightly better. Our Tournament plastic is closely similar to Latitude GOLD plastic.

Approved Date: 2024-02-05.  Diam: 21.1 cm.  Max Weight: 175 g.  
Rim Thickness: 2.3 cm.  Rim depth: 1.1 cm.  Height: 1.8 cm.  

NEW

VIP Prince - First Run - Matt Orum

Distance Driver

A

20.90€

More Distance Driver

Ask about this article!

Get Stock Update:gr

Article No: WS-6951.   Article Release: 2024-05-16.  Shelf Position: B10:2.