Keystone | Discsport.fi - Disc Golf Store – Online since 2004
roller

News

Restocked

Campaigns

48 149 discs in stock right now

Keystone
4.8

A good short game is what ties everything together on the course. the keystone is here to support you. it has a beadless, rounded edge and m [...]

2  5   -1  1

speed  glide  turn  fade
More molds
Max Weight: 175 g
Diameter: 211 mm
Center Height: 19 mm
Rim Depth: 15 mm
Rim Thickness: 10 mm
PDGA Approved Date: 2019-01-22

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

A good short game is what ties everything together on the course. The Keystone is here to support you. It has a beadless, rounded edge and medium depth. The flight path is understable. With the Keystone you will get easy turnovers and straight flights even at low speeds. Build your short game on the Keystone and reach new heights!

asy

eutral

dvanced

Zero Medium Keystone

Putt & Approach

E

13.90€

Zero Hard Keystone

Putt & Approach

E

13.90€

Temp OOS

Opto Keystone

Putt & Approach

E

18.90€

Temp OOS

Keystone Zero Soft

Putt & Approach

E

13.90€

Temp OOS

Keystone Zero Medium Sunburn Splatter

Putt & Approach

E

9.90€

OOS

Retro Burst Keystone

Putt & Approach

E

10.90€

Out of
Prod.

Keystone Zero Hybrid Moonshine

Putt & Approach

E

13.00€

Välj utifrån din nivå:

E
asy
N
eutral
A
dvanced

DD (Distance Driver), FD (fairway Driver), MD (Midrange), PA (Putt & Approach).

7 av 7 st artiklar visas.

permalink